మైండ్ఫుల్నెస్

విముక్తి మరియు పూర్తి మేల్కొలుపును సాధించే ఉద్దేశ్యంతో బుద్ధిపూర్వకతను పెంపొందించడానికి బౌద్ధ విధానం.

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు (రష్యా)

భావాలను దృష్టిలో ఉంచుకునే సాధన

భావాలను మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ చేయడం అనేది మేధోపరమైన వ్యాయామం కాదు కానీ మూడు ఎలా ఉంటుందో చూడటం…

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు (రష్యా)

బుద్ధిపూర్వకమైన నాలుగు స్థాపనలను ధ్యానించడం

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలపై ధ్యానం చేయడంలో సాధారణ మరియు వ్యక్తిగత లక్షణాలపై ధ్యానం ఉంటుంది…

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్ఫుల్నెస్

మనస్ఫూర్తి వ్యామోహం

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క క్లాసికల్ బౌద్ధ ప్రదర్శన ఎలా మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ బోధించబడుతుందో వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్ఫుల్నెస్

ధర్మ సాధన కోసం సలహా

సామాజిక అనుగుణ్యత, అపరాధం మరియు విచారం, వ్యవహరించడం వంటి అంశాలను కవర్ చేసే ప్రశ్న మరియు సమాధాన సెషన్…

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్ఫుల్నెస్

మన గుర్తింపును అంటిపెట్టుకుని ఉన్నారు

దృగ్విషయం యొక్క సంపూర్ణత యొక్క నిర్వచనం మరియు మనపై మనం ఎలా అంటిపెట్టుకుని ఉంటాము మరియు గ్రహించగలము…

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్ఫుల్నెస్

శరీరం మరియు భావాల మైండ్‌ఫుల్‌నెస్

మనస్సు యొక్క నాలుగు స్థాపనలపై ధ్యానం యొక్క వివిధ మార్గాలు, మొదట శరీరంపై దృష్టి పెడతాయి…

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్ఫుల్నెస్

ధ్యానం, అపోహలు మరియు నాలుగు ముద్రలు

ధ్యానం యొక్క పద్ధతులు, బౌద్ధమతం యొక్క నాలుగు ముద్రలు మరియు శరీరాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు,...

పోస్ట్ చూడండి
మైండ్ఫుల్నెస్

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ మరియు ఆత్మపరిశీలన అవగాహన

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలపై బోధనలకు పరిచయం. ఎలా జ్ఞానం, బుద్ధి, మరియు...

పోస్ట్ చూడండి