ఏకాగ్రతా

లేబర్ డే వారాంతంలో జరిగే వార్షిక కల్టివేటింగ్ ఏకాగ్రత రిట్రీట్ నుండి బోధనలు.

ఏకాగ్రతలో అన్ని పోస్ట్‌లు

ఏకాగ్రతా

ప్రశాంతతను పెంపొందించడం

మనస్సు యొక్క సాంప్రదాయ స్వభావాన్ని వస్తువుగా తీసుకొని ప్రశాంతతను ఎలా పెంపొందించుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి
2015లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

పరస్పర ఆధారపడటం మరియు సమానత్వం

ఈక్వానిమిటీని పెంపొందించడంపై ప్రేరణ మరియు తాకదగిన వాటితో అనుబంధంపై నాగార్జున యొక్క వచనం నుండి ఒక కథ.

పోస్ట్ చూడండి
2015లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

నైవేద్యాలు పెడుతున్నారు

వాసనలు, అభిరుచులు మరియు స్పర్శతో మనకున్న అనుబంధంపై నాగార్జున నుండి కథలు.

పోస్ట్ చూడండి
2015లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

మనసుకు ప్రశాంతత చేకూరుతుంది

మనస్సును ఎలా కేంద్రీకరించాలి మరియు ప్రశాంతంగా ఉంచాలి: ఇంద్రియ వస్తువులతో అనుబంధాన్ని వదులుకోండి, అడ్డంకులను అధిగమించండి,...

పోస్ట్ చూడండి
2015లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ఏకాగ్రత మరియు ఆరు పరిపూర్ణతలు

శ్వాస గురించి మరియు బుద్ధుని గురించి ఎలా ధ్యానించాలి మరియు నాగార్జున వ్యాఖ్యానంపై వ్యాఖ్యలు...

పోస్ట్ చూడండి
2013లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ప్రశాంతతకు ఆటంకాలు

మన ఏకాగ్రతకు ఆటంకం కలిగించే మానసిక కారకాలను వివరిస్తూ, అవి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి మరియు ప్రాంప్ట్...

పోస్ట్ చూడండి
2013లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

మానసిక కారకాలు మరియు స్పృహ స్థితి

ఏకాగ్రతకు రెండు మానసిక కారకాలు కీలకం. త్యజించడం, బోధిసిట్టా మరియు...పై ఆధారపడి ధ్యాన స్థిరీకరణను అభివృద్ధి చేయడం

పోస్ట్ చూడండి
2013లో ఏకాగ్రత తిరోగమనాన్ని పెంచుతోంది

ప్రశాంతత తిరోగమనం కోసం పరిస్థితులు

శమథను పొందేందుకు అవసరమైన పరిస్థితులను పెంపొందించుకోవడం. శారీరక భంగిమ మరియు ధ్యానాన్ని ఎలా నిర్మించాలి...

పోస్ట్ చూడండి