ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

మన ఆలోచనలు మరియు చర్యలను ప్రయోజనకరమైన దిశలో నడిపించడానికి బౌద్ధ ప్రార్థనలు మరియు ఆచార పద్ధతులు.

ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

నేపాల్‌లోని కోపన్ మొనాస్టరీలో స్థూపాలు
సమర్పణలు చేయడం

విస్తృతమైన సమర్పణ అభ్యాసం యొక్క వివరణ

విస్తృతమైన సమర్పణల అభ్యాసం యొక్క ప్రతీకవాదం యొక్క వివరణ; క్రమంలో విస్తారమైన ఆఫర్లను ఊహించడం…

పోస్ట్ చూడండి
ఆకుపచ్చ తారా త్సత్స.
ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

విల్మా హరికేన్ తర్వాత కోలుకుంటున్నారు

హరికేన్ తర్వాత త్యజించడం మరియు బోధిచిట్టాను అభివృద్ధి చేయడంపై బౌద్ధ సమూహానికి సలహా…

పోస్ట్ చూడండి
మైత్రేయ బోధిసత్వుని బంగారు విగ్రహం.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం గీల్సే టోగ్మే జాంగ్పో

బోధిసత్వుల 37 అభ్యాసాలు

గీల్సే టోగ్‌మే జాంగ్‌పో ద్వారా బోధిసత్వ లక్షణాలను అభివృద్ధి చేయడంపై పద్యాలు, అలాగే రికార్డింగ్…

పోస్ట్ చూడండి
అబ్బే వద్ద కువాన్ యిన్ విగ్రహం యొక్క క్లోజప్.
ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

ఆసియా సునామీ బాధితుల కోసం ప్రార్థనలు

ప్రయోజనం కోసం చేయగలిగే ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలపై ధర్మ విద్యార్థికి సలహా…

పోస్ట్ చూడండి
ప్రార్థన చేస్తున్న బౌద్ధ ఇన్‌వాయిస్‌లు
ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

ఉదయం ప్రార్థనలు

రోజు కోసం మా ప్రేరణ మరియు ఆకాంక్షలను సెట్ చేయడానికి ప్రార్థనలు.

పోస్ట్ చూడండి
ఏనుగుపై సమంతభద్రుడిగా కన్పించే కువాన్ యిన్ యొక్క కాంస్య విగ్రహం.
ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

అసాధారణ ఆకాంక్ష: ఏడు అవయవాల సాధన

శుద్ధి చేయడానికి ప్రతిరోజూ చేయగల ప్రార్థనల రాజు నుండి శక్తివంతమైన అభ్యాసం…

పోస్ట్ చూడండి
ఏనుగుపై సమంతభద్రుడిగా కన్పించే కువాన్ యిన్ యొక్క కాంస్య విగ్రహం.
ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

ఏడు అవయవాల అభ్యాసానికి పరిచయం

మనస్సును శుద్ధి చేయడానికి మరియు యోగ్యతను కూడగట్టుకోవడానికి ఏడు మార్గాలు, ప్రయోజనం మరియు మార్గాలు…

పోస్ట్ చూడండి
తంగ్కా కాన్ లా ఇమేజ్ డి లామా సోంగ్‌ఖాపా.
మార్గం యొక్క మూడు ప్రధాన అంశాలు

మార్గం యొక్క మూడు ప్రధాన అంశాలు

స్థాపకుడు జె సోంగ్‌ఖాపా ద్వారా మేల్కొలుపు మార్గం యొక్క సారాంశంపై పద్యాలు…

పోస్ట్ చూడండి
నేలపై కూర్చున్న ఒక వృద్ధురాలు తన చేతికి మాల వేసుకుని జపం చేస్తోంది.
ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

ఆచారాలు మరియు జపం యొక్క ఉద్దేశ్యం

బౌద్ధంలో ఆచారాలు మరియు జపం యొక్క అర్థం మరియు ఉద్దేశ్యం గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు...

పోస్ట్ చూడండి
సింగపూర్‌లోని క్రెటా అయర్ పీపుల్స్ థియేటర్‌లో ప్రేక్షకులు కలిసి అరచేతులతో నిలబడి ఉన్నారు.
ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

సంక్షిప్త పారాయణాలు

ధ్యానం కోసం మనస్సును సిద్ధం చేయడానికి, పరివర్తన మరియు సాధించడానికి దానిని స్వీకరించేలా చేయడానికి పారాయణాలు…

పోస్ట్ చూడండి