ఇటాలియన్ (ఇటాలియన్)

ఇటాలియన్‌లో పోస్ట్ చేయండి, ఇటాలియన్‌లో ఇంగ్లీస్ కాన్ ట్రాడ్యుజియోన్ ఇ ట్రాస్క్రిజియోనిలో రిజిస్ట్రాజియోని కంప్రెస్ చేయండి.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

కరుణను పండించడం

చర్యలో కరుణ: సేవా జీవితం

పాశ్చాత్య సన్యాసుల మొదటి తరంలో భాగం కావడం మరియు దాని అర్థం ఏమిటి…

పోస్ట్ చూడండి
ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క లక్షణాలు

పెద్ద ప్రేమ

లామా థుబ్టెన్ యేషే యొక్క బోధనలను మరియు ప్రారంభ పాశ్చాత్య బౌద్ధ విద్యార్థుల పట్ల అతని దయను గుర్తుచేసుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
సంతృప్తి మరియు ఆనందం

ప్రతి రోజు ఒక అద్భుతం చేయండి

మన దైనందిన జీవితంలో ఆనందానికి కారణాలను ఎలా సృష్టించాలో ప్రాక్టికల్ సలహా.

పోస్ట్ చూడండి
ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క లక్షణాలు

పెద్ద ప్రేమ

ఆమె ఆధ్యాత్మిక గురువు లామా థుబ్టెన్ యేషే బోధనలు మరియు ఆమె జీవితంపై వాటి ప్రభావంపై ప్రతిబింబాలు...

పోస్ట్ చూడండి
21వ శతాబ్దపు బౌద్ధులు

21వ శతాబ్దపు బౌద్ధులు

నైతిక ప్రవర్తన మరియు కనికరం మనకు మరియు అన్ని వివేకులకు ఆనందానికి కీలకం…

పోస్ట్ చూడండి
ఇటలీలోని ILTKలో గౌరవనీయమైన బోధన.
ప్రేరణ యొక్క ప్రాముఖ్యత

ఒక రకమైన ప్రేరణ యొక్క శక్తి

మన ప్రేరణలో మార్పు మనం ఇతరులతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాము అనే విషయంలో పెద్ద తేడాను కలిగిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి