అభిప్రాయాలు

<span style="font-family: Mandali; "> అటాచ్‌మెంట్ కు తప్పు అభిప్రాయాలు వ్యక్తిగత గుర్తింపు యొక్క వీక్షణ మరియు నియమాలు మరియు అభ్యాసాల వీక్షణ, ఇది ఆరు మూల బాధలలో ఒకటి. (పాలీ: దిష్ఠి, సంస్కృతం: దృష్ఠి)