ప్రశాంతతను

ఆనందం ప్లీన్సీ, ఎక్కడ శరీర మరియు మనస్సు ఆనందంగా, అనువైనది మరియు ఏకాగ్రతలో నమ్మకంగా ఉంటుంది ధ్యానం వస్తువు. (పాలీ: pāssāddhi, సంస్కృతం: ప్రశరభి)