తగులుకున్న

<span style="font-family: Mandali; "> అటాచ్‌మెంట్ ఆనందాలను గ్రహించడానికి మరియు అభిప్రాయాలు, ఇది మన తదుపరి ఉనికిని ఉత్పత్తి చేసే కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమయ్యేలా చేస్తుంది. (పాళీ/సంస్కృతం: ఉపాదాన)

పర్యాయపదాలు:
అంటిపెట్టుకున్న అనుబంధం