శూన్యం

బౌద్ధ తత్వశాస్త్రం యొక్క ప్రధాన బోధలు: వ్యక్తులు మరియు దృగ్విషయాలు అంతిమంగా స్వాభావిక ఉనికి లేకుండా ఖాళీగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి ఆధారపడిన ఉత్పన్నాలు. ఇది అజ్ఞానం మరియు బాధలను కలిగించే బాధలను తొలగించే అత్యంత శక్తివంతమైన విరుగుడు.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

లామ్రిమ్ అవుట్‌లైన్ బుక్‌లెట్‌పై గైడెడ్ మెడిటేషన్‌ల కవర్.
గైడెడ్ ధ్యానాలు

లామ్రిమ్‌పై మార్గదర్శక ధ్యానాలు

లామ్రిమ్‌తో అనుబంధించబడిన ధ్యానాలకు దశల వారీ మార్గదర్శిని, జ్ఞానోదయానికి క్రమంగా మార్గం.

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసానికి పరిచయం

మన మనస్సు మన శరీరానికి మరియు ఆరోగ్యానికి అనేక విధాలుగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మనం రూపాంతరం చెందినప్పుడు...

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ యొక్క తంగ్కా చిత్రం
మంజుశ్రీ

మంజుశ్రీ సాధన యొక్క ఉద్దేశ్యం

ప్రయోజనం మరియు మంజుశ్రీ అభ్యాసాల రకాలు మరియు సమాధానాల వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి
మంజుశ్రీ యొక్క తంగ్కా చిత్రం
మంజుశ్రీ

మంజుశ్రీ మరియు మూడు వాహనాలు

మంజుశ్రీ అభ్యాసం మూడు వాహనాల్లో ఎలా సరిపోతుందో వివరణ, కొన్ని చారిత్రక దృక్పథం,...

పోస్ట్ చూడండి
35 బుద్ధుల తంగ్కా చిత్రం
35 బుద్ధులకు ప్రణామాలు

35 బుద్ధులకు ప్రణామాలు

శుద్దీకరణ సాధన ఎలా చేయాలి మరియు 35 బుద్ధులను ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి
కొరియాలోని ఒక తోటలో మార్బుల్ బ్లాకులపై చెక్కబడిన చైనీస్ భాషలో హృదయ సూత్రం.
వివేకం

ఇక నేర్చుకోలేని మార్గం

శూన్యత మరియు సంప్రదాయ సత్యాన్ని ఏకకాలంలో గ్రహించడం. హృదయంలోని చివరి శ్లోకాల చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
కొరియాలోని ఒక తోటలో మార్బుల్ బ్లాకులపై చెక్కబడిన చైనీస్ భాషలో హృదయ సూత్రం.
వివేకం

దర్శనం మరియు ధ్యానం యొక్క మార్గం

మేము అటాచ్‌మెంట్‌ని ఘనమైనదిగా చూస్తాము కాని వాస్తవానికి మనం అటాచ్‌మెంట్ యొక్క క్షణాలను మాత్రమే అనుభవిస్తున్నాము…

పోస్ట్ చూడండి
కొరియాలోని ఒక తోటలో మార్బుల్ బ్లాకులపై చెక్కబడిన చైనీస్ భాషలో హృదయ సూత్రం.
వివేకం

ఘన కాంక్రీటు "నేను" ఉనికిలో లేదు

దృగ్విషయాలు కేవలం ప్రదర్శనలు, స్వాభావిక ఉనికి లేకుండా ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలించండి.

పోస్ట్ చూడండి
కొరియాలోని ఒక తోటలో మార్బుల్ బ్లాకులపై చెక్కబడిన చైనీస్ భాషలో హృదయ సూత్రం.
వివేకం

సంచితం మరియు తయారీ మార్గం

శూన్యం అంటే ఏమిటి? శూన్యత అంటే ఏమిటి మరియు మనం గ్రహించినప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటి అని పరిశీలించడం…

పోస్ట్ చూడండి
కొరియాలోని ఒక తోటలో మార్బుల్ బ్లాకులపై చెక్కబడిన చైనీస్ భాషలో హృదయ సూత్రం.
వివేకం

జ్ఞానం యొక్క లోతైన పరిపూర్ణత

హార్ట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ సూత్రంపై ఒక వ్యాఖ్యానం, ఇందులో రూపొందించబడిన అంతర్దృష్టుల క్రమాన్ని కవర్ చేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
అవలోకితేశ్వరుని విగ్రహం
పఠించడానికి మరియు ఆలోచించడానికి వచనాలు

ది హార్ట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ సూత్రం

శ్రావస్తి అబ్బే సంఘ హృదయం యొక్క జ్ఞాన సూత్రాన్ని పఠిస్తూ రికార్డింగ్ చేయడంతో పాటు...

పోస్ట్ చూడండి