ఏకాగ్రత

ఏకాగ్రత అనేది ధ్యానం యొక్క వస్తువుపై ఏక దృష్టి కేంద్రీకరించడాన్ని సూచిస్తుంది. పోస్ట్‌లలో సూచన మరియు మార్గదర్శక ధ్యానాలు ఉన్నాయి.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

కష్టాలు శత్రువులు

బాధలకు శక్తివంతమైన విరుగుడులను పెంపొందించడం ఎలా సాధ్యమో కారణాన్ని వివరిస్తూ, కొనసాగిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

మనస్సు యొక్క స్వచ్ఛత

అధ్యాయం 12, "ది మైండ్ అండ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్" సమీక్షించడం, మనస్సు యొక్క స్వభావాన్ని వివరిస్తుంది మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

సంసారం మరియు మోక్షం యొక్క సమానత్వం

12వ అధ్యాయం నుండి బోధనను పూర్తి చేయడం, "సంసారం మరియు నిర్వాణం యొక్క సమానత్వం" యొక్క వివిధ అర్థాలను వివరిస్తూ మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

ధ్యానం యొక్క వస్తువుగా మోక్షం

11వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం, ధ్యానం యొక్క వస్తువుగా మోక్షాన్ని వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు

మన మరణాన్ని ఊహించుకుని పరధ్యానాన్ని శాంతింపజేస్తుంది

అటాచ్‌మెంట్‌తో సహా ధ్యానానికి పరధ్యానాన్ని అణచివేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై శనిత్‌దేవ శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

రెండు అస్పష్టతలు

అధ్యాయం 11 నుండి బోధనను కొనసాగించడం, బాధాకరమైన అస్పష్టతలు మరియు జ్ఞానపరమైన అస్పష్టతలను కవర్ చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

చక్రీయ ఉనికి నుండి విముక్తి

అధ్యాయం 11 నుండి బోధనను ప్రారంభించడం, శ్రావక వాహనం యొక్క అభ్యాసకుల ఐదు మార్గాలను వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

ఏకాగ్రత, జ్ఞానం & దృష్టి మరియు విచక్షణ...

అధ్యాయం 10 నుండి బోధనను కొనసాగించడం, అతీంద్రియ కారకాల ఏకాగ్రత, జ్ఞానం మరియు దృష్టి, నిరుత్సాహం మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

అతీంద్రియ ఆధారిత ఆవిర్భావం

10వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం, అతీంద్రియ ఆధారిత ఆవిర్భావం మరియు విశ్వాసాన్ని కవర్ చేయడం గురించి వివరిస్తూ,...

పోస్ట్ చూడండి
బోధిసత్వ మార్గం

70 అంశాలు: ఏకాగ్రతలు, శోషణలు మరియు బోధిసత్...

నిశ్చితార్థం సాధించడంపై అధ్యాయం 1, టాపిక్స్ 8 మరియు 9 యొక్క అవలోకనం మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

విత్తనాలు మరియు జాప్యం గురించి మరింత

5వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం, బీజాలు మరియు బాధల యొక్క జాప్యం మరియు విత్తనాలు మరియు జాప్యాలను కవర్ చేస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2021

“మిత్రునికి లేఖ”: 25-33 వచనాల సమీక్ష

ఏకాగ్రత మరియు జ్ఞానం యొక్క పరిపూర్ణత గురించి శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం. గురించి శ్లోకాల వివరణ కూడా...

పోస్ట్ చూడండి