ప్రేమ, కరుణ మరియు బోధిచిట్టపై

ప్రేమ, కరుణ మరియు బోధిచిత్తను పెంపొందించడం జైలులో ఉన్న వ్యక్తుల జీవితాలను ఎలా మారుస్తుందో చెప్పే కథలు.

ప్రేమ, కరుణ మరియు బోధిసిట్టలో అన్ని పోస్ట్‌లు

వీధిలో కూర్చున్న ఒక విచారకరమైన వ్యక్తి తల వంచుకున్నాడు.
ప్రేమ, కరుణ మరియు బోధిచిట్టపై

జార్జ్ వాషింగ్టన్‌ని గట్టిగా పిసుకుతూ ఏడుస్తున్నాడు

జైలులో ఉన్న వ్యక్తి త్యజించడం అంటే పట్టించుకోకపోవడం అనే తన తప్పు భావన గురించి చర్చిస్తాడు.

పోస్ట్ చూడండి
పూజనీయులు జంపా, సుల్ట్రిమ్ మరియు డామ్చో, నవ్వుతున్నారు.
ప్రేమ, కరుణ మరియు బోధిచిట్టపై

ధర్మ ఆభరణాలు

ధర్మ సేవలో ఉన్న సన్యాసినులు కరుణ మరియు ప్రేమపూర్వక దయను వేళ్ళూనుకోవడానికి ప్రేరేపిస్తారు…

పోస్ట్ చూడండి
అల్లర్ల సన్నివేశం యొక్క క్రాస్ స్టిచ్.
ప్రేమ, కరుణ మరియు బోధిచిట్టపై

దాదాపు అల్లర్లు

జైలులో ఉన్న వ్యక్తి మార్పును తీసుకురావడానికి వ్యక్తులకు ఉన్న శక్తిని ప్రతిబింబిస్తాడు…

పోస్ట్ చూడండి
చీకటి ప్రదేశంలో వెలుగుతో కూడిన తామర కొవ్వొత్తిని పట్టుకున్న వ్యక్తి.
ప్రేమ, కరుణ మరియు బోధిచిట్టపై

ప్రేమ, కరుణ, శాంతి

క్రైస్తవం, హిందూమతం, ఇస్లాం మరియు బౌద్ధమతంతో సహా అనేక మత సంప్రదాయాల సాధారణ థ్రెడ్‌లు.

పోస్ట్ చూడండి
ఖైదీ యొక్క సిల్హౌట్.
ప్రేమ, కరుణ మరియు బోధిచిట్టపై

స్నేహం

ప్రతి వంతెనను కాల్చివేసి, ప్రతి సంభావ్య మిత్రుడిని దూరంగా నెట్టివేసిన తర్వాత, ఖైదు చేయబడిన వ్యక్తి తనను తాను కనుగొంటాడు…

పోస్ట్ చూడండి