కుటుంబం మరియు ఫ్రెండ్స్

మన దగ్గరి సంబంధాలపై వాస్తవిక దృక్పథాన్ని పెంపొందించుకోవడం, తద్వారా మనం అన్ని జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చగలము.

కుటుంబం మరియు స్నేహితులలో అన్ని పోస్ట్‌లు

తల్లిదండ్రులు మరియు వారి ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు శ్రావస్తి అబ్బేలో మంచులో సరదాగా ఉన్నారు.
కుటుంబం మరియు ఫ్రెండ్స్

కమ్యూనికేషన్ మరియు వివాద శైలులను అర్థం చేసుకోవడం

వ్యక్తులు సంఘర్షణతో విభిన్నంగా వ్యవహరిస్తారు మరియు ఇది నిజంగా ఏమిటో తెలుసుకోవడం మరియు అర్థం చేసుకోవడం సహాయపడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
తల్లిదండ్రులు మరియు వారి ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు శ్రావస్తి అబ్బేలో మంచులో సరదాగా ఉన్నారు.
కుటుంబం మరియు ఫ్రెండ్స్

ఇతరులను బాగుచేయాలని కోరుతున్నారు

పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించడం కంటే మా సమస్యలను చూడటం మరియు వాటిని పరిష్కరించడం ఎలా ప్రయోజనకరం…

పోస్ట్ చూడండి
తల్లిదండ్రులు మరియు వారి ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు శ్రావస్తి అబ్బేలో మంచులో సరదాగా ఉన్నారు.
కుటుంబం మరియు ఫ్రెండ్స్

ప్రేమ మరియు అనుబంధం

ప్రేమ మరియు అనుబంధం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడమే కాకుండా ఎలా ఉండాలి...

పోస్ట్ చూడండి
వివాహ వేడుకలో జంటలు ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు.
కుటుంబం మరియు ఫ్రెండ్స్
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం స్టీవెన్ వాన్నోయ్ మరియు సమియా షాలబి

ప్రేమ వేడుక

ఒక బౌద్ధ జంట వారి వివాహ వేడుక ఆకృతిని పంచుకుంటారు, ఇందులో మార్గదర్శక ధ్యానాలు ఉన్నాయి...

పోస్ట్ చూడండి
ఒక జంట చేతులు కలిసి.
కుటుంబం మరియు ఫ్రెండ్స్

బౌద్ధ వివాహ ఆశీర్వాదం

వివాహం చేసుకునే జంటలు మెరిట్ చేయడానికి మరియు వారి లోతైన ఆకాంక్షలను పంచుకోవడానికి చేసే పద్ధతులు…

పోస్ట్ చూడండి