వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ఆనందం మరియు మనస్సు యొక్క స్వభావం కోసం సార్వత్రిక మానవ కోరికతో ప్రారంభమయ్యే ఆధునిక పాఠకుల కోసం ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్.

వాల్యూమ్ 1లోని అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తున్నాయి

వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

మనస్సు ఆనందానికి మూలం

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ జిగ్మే మొదటి అధ్యాయాన్ని సమీక్షించారు, మనస్సు ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

మనస్సు మరియు భావోద్వేగాలు

ప్రారంభం అధ్యాయం 3: మనస్సు మరియు భావోద్వేగాలు, దురదృష్టం మరియు ధర్మం లేని సంబంధాన్ని అన్వేషించడం.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

దుఃఖాన్ని ముగించే అవకాశం

"డిపెండెంట్ ఎరిసింగ్ అండ్ ది త్రీ జువెల్స్" మరియు "ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎండింగ్ దుఃఖా" విభాగాలను కవర్ చేస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ఆర్యుల నాలుగు సత్యాలు

"ఆర్యుల నాలుగు సత్యాలు" మరియు "ఆశ్రిత ఉద్భవం మరియు శూన్యత" విభాగాలను కవర్ చేస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

శరీరం, మనస్సు, పునర్జన్మ మరియు స్వీయ

2వ అధ్యాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, “శరీరం, మనస్సు, పునర్జన్మ మరియు స్వీయ” విభాగాన్ని కవర్ చేస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

మనస్సు అంటే ఏమిటి?

అధ్యాయం 2 “ది బౌద్ధ జీవన దృశ్యం” ప్రారంభించి, “మనస్సు అంటే ఏమిటి?” అనే విభాగాన్ని కవర్ చేస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

విశాల దృక్పథం

అధ్యాయం 1ని పూర్తి చేయడం, బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించడం, ప్రారంభించినప్పుడు విస్తృత దృక్పథం యొక్క విలువపై దృష్టి సారిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించడం

మొదటి అధ్యాయంలో బోధన: బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించడం, బౌద్ధమతం, సైన్స్ మరియు ఇతర వాటి మధ్య సంబంధాన్ని చూడటం...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దపు బౌద్ధులు

21వ శతాబ్దానికి అర్థం ఏమిటి అనే దాని గురించి ఆయన పవిత్రత ద్వారా నాందిని కవర్ చేయడం…

పోస్ట్ చూడండి
సెమ్కీ లింగ్ వద్ద వెనరబుల్ చోడ్రాన్‌తో తిరోగమనం చేసేవారి సమూహ ఫోటో.
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

“బౌద్ధ మార్గాన్ని చేరుకోవడం”: డిజైన్...

పదం మరియు భావన ద్వారా కేవలం హోదా అనేది ఆధారపడి ఉత్పన్నమయ్యే సూక్ష్మమైన అర్థం. ధర్మం ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
సెమ్కీ లింగ్ వద్ద వెనరబుల్ చోడ్రాన్‌తో తిరోగమనం చేసేవారి సమూహ ఫోటో.
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

"బౌద్ధ మార్గాన్ని చేరుకోవడం": ఆధారపడి...

ఇతరుల దయను తిరిగి చెల్లించడం అంటే ఏమిటి. దృగ్విషయాలు ఎలా ఖాళీగా ఉన్నాయి మరియు ఉనికిలో ఉన్నాయి…

పోస్ట్ చూడండి