ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

3వ శతాబ్దపు తాత్విక గ్రంథంపై వ్యాఖ్యానాలు వాస్తవికత యొక్క స్వభావాన్ని ఎలా ధ్యానించాలి.

ఆర్యదేవ 400 చరణాలలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 4: శ్లోకాలు 93-100

అధికారంలో ఉన్నవారికి అహంకారం యొక్క తగనితనం గురించి చర్చించడం కొనసాగించడం మరియు అహంకారాన్ని పోల్చడం మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 5: బోధిసత్వ కార్యాలలో పాల్గొనడం

గొప్ప ప్రయోజనం కోసం బోధిసత్వాలు ఎలా ఆలోచిస్తారు మరియు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అనే దానిపై అంతర్దృష్టి…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 5: శ్లోకాలు 107-112

బోధిసత్వాలు విద్యార్థులకు మార్గనిర్దేశం చేసే మరియు ఒక విధంగా బోధించే మార్గాల పరిశీలన…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 5: శ్లోకాలు 113-117

బోధిసత్వ లక్షణాలు మరియు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆనందం యొక్క పోలిక...

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 5: శ్లోకాలు 117-125

ఆర్య బోధిసత్వుల గుణాలు మరియు అతీత జ్ఞానాలైన బోధిసత్వాలు ఇతరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడం.

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 6: కలతపెట్టే భావోద్వేగాలను వదిలివేయడం

అజ్ఞానం, అనుబంధం మరియు కోపాన్ని గుర్తించడం మరియు విధ్వంసక చర్యలను నిరోధించడానికి వాటిని ఎదుర్కోవడం నేర్చుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 6: శ్లోకాలు 131-135

కోరిక మరియు కోపం తలెత్తడానికి కారణాలు మరియు విభిన్న సిద్ధాంత వ్యవస్థలు ఎలా విభిన్నంగా ఉంటాయి...

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 6: శ్లోకాలు 144-149

కోపం వల్ల కలిగే నష్టాలు మరియు ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు మనోబలం పాటించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు.

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయాలు 6-7: శ్లోకాలు 150-152

మనస్సు యొక్క శూన్యత యొక్క వివరణ, బాధల యొక్క శూన్యత మరియు మానిఫెస్ట్ బాధలను ఇలా నిర్వహించడం...

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 7: ఇంద్రియ వస్తువులతో అనుబంధాన్ని విడిచిపెట్టడం

సంసారం పట్ల మనకున్న అనుబంధం ఎందుకు పూర్తిగా తగనిది మరియు దానిని వదులుకోవడం ఎలా వస్తుంది...

పోస్ట్ చూడండి