మనస్సు మరియు అవగాహన

వివిధ రకాల జ్ఞానులు మరియు మానసిక స్థితిగతులపై బోధనలు మేల్కొలుపును సాధించడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

మైండ్ మరియు అవేర్‌నెస్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

అనుబంధం యొక్క మూల బాధ

పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో సద్గుణం మరియు ధర్మం కానిది ఏమిటో సమీక్షించారు మరియు మొదటి మూల బాధను ప్రారంభిస్తారు…

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

సద్గుణ మానసిక కారకాలు #7-11

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో సద్గుణ మానసిక కారకాలు #7-11ని వివరిస్తారు, వాటిని ఎలా పండించాలనే చర్చను ప్రోత్సహిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

సద్గుణ మానసిక కారకాలు #2-6

గౌరవనీయులైన సంగ్యే ఖద్రో సద్గుణ మానసిక కారకాలపై తన వ్యాఖ్యానాన్ని కొనసాగిస్తూ, సమగ్రతను వివరిస్తూ, పరిగణలోకి...

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

మానసిక కారకాలను నిర్ధారించే వస్తువు

గౌరవనీయులైన సంగ్యే ఖద్రో మానసిక కారకాలను నిర్ధారించే 5 వస్తువుల గురించి చర్చించారు మరియు 11...

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

సర్వవ్యాప్త మానసిక కారకాలు

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో 'మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు'పై బోధించడం ప్రారంభించి, ఒక పరిచయం ఇస్తూ, కవర్ చేస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

అజాగ్రత్త అవగాహన, సందేహం మరియు తప్పుడు స్పృహ...

పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో ఏడు రకాల అవగాహనపై బోధించడం ముగించారు, అజాగ్రత్త అవగాహనలను వివరిస్తూ, సందేహం…

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

తదుపరి జ్ఞానులు

పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో తదుపరి జ్ఞానుల విభాగాలను కవర్ చేస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

ప్రత్యక్ష గ్రహీతల యొక్క ప్రతిరూపాలు

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో ప్రత్యక్ష గ్రహీతలు మరియు అనుమితి జ్ఞానుల ప్రతిరూపాలపై బోధిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

ఏడు రకాల అవగాహన

ప్రైమ్ మరియు నాన్-ప్రైమ్ కాగ్నిజర్స్ మరియు డైరెక్ట్ గ్రహీతల విభజనను కవర్ చేసే పూజ్యమైన సాంగ్యే ఖద్రో.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

మనస్సు ఏమిటి?

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో అవగాహన యొక్క నిర్వచనాన్ని మరియు అవగాహన యొక్క విభజనలను అర్థంలో కవర్ చేస్తారు…

పోస్ట్ చూడండి
రెండు పసుపు తులిప్‌లు తెరుచుకుంటాయి.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

ద్వితీయ బాధలు

మూల బాధలపై తుది బోధన మరియు 20 ద్వితీయ బాధలపై వివరణ ప్రారంభం, దీనితో...

పోస్ట్ చూడండి