మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

బౌద్ధ మనస్తత్వశాస్త్రం ప్రకారం సద్గుణ మరియు ధర్మరహిత మానసిక స్థితుల ప్రదర్శన.

మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

జిగ్తా

అజ్ఞానం యొక్క మానసిక కారకం ఒక దృఢమైన స్వీయ మరియు విశ్లేషణను ఎలా కలిగి ఉంటుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

మనస్సు శిక్షణపై ప్రతిబింబాలు

మన మనస్సును చూడటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేయడానికి వ్యక్తిగత అనుభవాలను పంచుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

హానికరం కానిది మరియు సమానత్వం

కరుణ యొక్క లోతైన స్థాయిలను అభివృద్ధి చేయడం. లేనప్పుడు ధ్యానంలో సమతుల్య మానసిక స్థితి…

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

నైతిక భావం

సానుకూల చర్యలను గౌరవించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు అది సంపూర్ణతను ఎలా బలపరుస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

సంతోషకరమైన ప్రయత్నం మరియు దయ

ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి సోమరితనాన్ని అధిగమించడం. బలోపేతం చేయడానికి మానసిక వశ్యతను పెంపొందించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

ద్వేషం మరియు అయోమయం లేనిది

సహనం మరియు ప్రేమను పెంపొందించుకోవడానికి ఓపెన్ మైండెడ్‌గా ఎలా ఉండాలి. ఆలోచించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

నాన్-అటాచ్మెంట్

సమతౌల్య మార్గంలో ప్రపంచంతో సంబంధం కలిగి ఉండటానికి అటాచ్‌మెంట్‌ను పెంపొందించడం.

పోస్ట్ చూడండి