మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

బౌద్ధ మనస్తత్వశాస్త్రం ప్రకారం సద్గుణ మరియు ధర్మరహిత మానసిక స్థితుల ప్రదర్శన.

మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

సర్వవ్యాప్త మానసిక కారకాలు

గౌరవనీయులైన సాంగ్యే ఖద్రో 'మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు'పై బోధించడం ప్రారంభించి, ఒక పరిచయం ఇస్తూ, కవర్ చేస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
రెండు పసుపు తులిప్‌లు తెరుచుకుంటాయి.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

ద్వితీయ బాధలు

మూల బాధలపై తుది బోధన మరియు 20 ద్వితీయ బాధలపై వివరణ ప్రారంభం, దీనితో...

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

విశ్వాసం లేకపోవడం, మతిమరుపు, ఆత్మపరిశీలన చేసుకోకపోవడం...

మన అభ్యాసాన్ని ప్రభావితం చేసే మానసిక కారకాల గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి మరియు ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి...

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

దాపరికం, బద్ధకం, సోమరితనం

అజ్ఞానానికి సంబంధించిన బాధలు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ఎలా ఆటంకం కలిగిస్తాయి మరియు వాటిని ఎలా అధిగమించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక సన్యాసిని బహిరంగ పచ్చికభూమి మరియు చెట్లతో కూడిన సరస్సు దగ్గర నిలబడి ఉంది.
మనస్సు మరియు మానసిక కారకాలు

కోపం, ప్రతీకారం, ద్వేషం, అసూయ

కోపం మరియు నిర్దిష్ట విరుగుడుల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే అవాంతర వైఖరుల సారాంశం.

పోస్ట్ చూడండి