ఆర్యులకు నాలుగు సత్యాలు

చక్రీయ అస్తిత్వంలో మన అసంతృప్తికరమైన అనుభవాన్ని మరియు దాని నుండి మనల్ని మనం ఎలా విడిపించుకోవాలో వివరించే ఫ్రేమ్‌వర్క్.

ఆర్యుల కోసం నాలుగు సత్యాలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

ఆర్యులకు నాలుగు సత్యాలు

మూడు ఉన్నత శిక్షణలు

మూడు ఉన్నత శిక్షణలు ఒకదానికొకటి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి మరియు మనకు మూడు ఎందుకు అవసరం…

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధ విగ్రహానికి దగ్గరగా.
ఆర్యులకు నాలుగు సత్యాలు

నాలుగు గొప్ప సత్యాల పదహారు గుణాలు

మనలో ప్రతి ఒక్కరికి మనం ఎలా ఆలోచించాలో మార్చగల సామర్థ్యం ఉంది, అందుకే పరిస్థితులు...

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధ విగ్రహానికి దగ్గరగా.
ఆర్యులకు నాలుగు సత్యాలు

దుఃఖ సత్యం

మొదటి సత్యం, దుఃఖ సత్యం యొక్క నాలుగు అంశాలు. మనం ఎలా ఇరుక్కుపోయాం...

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధ విగ్రహానికి దగ్గరగా.
ఆర్యులకు నాలుగు సత్యాలు

మా అడ్డంకులను పరిశీలిస్తోంది

మన కరుణ హృదయం ఎక్కడ అడ్డుపడుతుందో పరిశీలించడం మరియు బౌద్ధ దృక్పథాన్ని వివరించడం…

పోస్ట్ చూడండి
బుద్ధ విగ్రహానికి దగ్గరగా.
ఆర్యులకు నాలుగు సత్యాలు

నాలుగు గొప్ప సత్యాలు

దీర్ఘకాలంలో మనకు మరియు ఇతరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు మనం ఎలా ప్రయత్నించవచ్చనే దాని యొక్క అవలోకనం…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యులకు నాలుగు సత్యాలు

నీతి మరియు సరైన జీవనోపాధి

ఒకరి ప్రియమైన వారు ఉంటే ఏమి చేయాలి అనే విద్యార్థి ప్రశ్నకు ప్రతిస్పందన…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యులకు నాలుగు సత్యాలు

పాలీ సంప్రదాయం మరియు గొప్ప మార్గం

పాళీ సంప్రదాయంలోని నాలుగు గొప్ప సత్యాలలోని 16 అంశాలు, వాటిపై దృష్టి సారిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యులకు నాలుగు సత్యాలు

మూడవ మరియు నాల్గవ గొప్ప సత్యాలు

నిజమైన విరమణల యొక్క మూడవ మరియు నాల్గవ గొప్ప సత్యాలలో మిగిలిన ఎనిమిది అంశాలు మరియు...

పోస్ట్ చూడండి