యువకుల కోసం

వార్షిక యంగ్ అడల్ట్స్ బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించే కార్యక్రమం నుండి బోధనలు మరియు ప్రత్యేకించి యువత కోసం చర్చలు.

యువకుల కోసం అన్ని పోస్ట్‌లు

యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2016

కరుణ-కేంద్రీకృత చికిత్స

తూర్పు వాషింగ్టన్ యూనివర్శిటీకి చెందిన డాక్టర్ రస్సెల్ కోల్ట్స్ తనలో కరుణను ఎలా తీసుకువస్తాడో పంచుకున్నారు...

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2016

మన అనుభవానికి మూలం మనసే

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ బౌద్ధ సిద్ధాంతాన్ని వివరించడం ద్వారా యువకుల కోసం వార్షిక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాడు…

పోస్ట్ చూడండి
యువకుల కోసం

దయ విటమిన్లు: ఒక ఇంటర్వ్యూ

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్ బౌద్ధ అభ్యాసం మూడవ రోజు తన జీవితాన్ని ఎలా మార్చింది అనే దానిపై పంచుకుంటుంది…

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయమైన బోధన.
యువకుల కోసం

ఒంటరితనం యొక్క వయస్సులో హృదయం నుండి కనెక్ట్ అవుతుంది

పరికరాలు మనల్ని ఇతరులతో కనెక్ట్ అయ్యేలా చేస్తాయి కానీ అవి మన ప్రపంచాన్ని కుదించాయి...

పోస్ట్ చూడండి
యువకుల కోసం

కనెక్టివిటీ సమయంలో ఒంటరితనం

సాంకేతికతతో సమతుల్య సంబంధాన్ని ఎలా కలిగి ఉండాలి మరియు దానిని ప్రవేశించనివ్వకూడదు…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2015

జీవితంలో తెలివైన ఎంపికలు చేయడం

మన చర్యలు మనపై మరియు ఇతరులపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయి మరియు తెలివైన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలి...

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2015

మనల్ని మనం కరుణతో కలుసుకోవడం

డాక్టర్. రస్సెల్ కోల్ట్స్ కరుణ యొక్క అభ్యాసం వైపు తన మార్గం గురించి పంచుకున్నారు మరియు మనస్తత్వశాస్త్రం ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి