యువకుల కోసం

వార్షిక యంగ్ అడల్ట్స్ బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషించే కార్యక్రమం నుండి బోధనలు మరియు ప్రత్యేకించి యువత కోసం చర్చలు.

యువకుల కోసం అన్ని పోస్ట్‌లు

యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2017

ప్రేరణ మరియు మా మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం

వాటిని మార్చడానికి ఏదైనా కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడానికి ముందు సద్గుణ ప్రేరణను సెట్ చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు బౌద్ధమతాన్ని అన్వేషిస్తారు 2017

కరుణ మరియు స్వీయ కరుణను నిర్వచించడం

డాక్టర్ రస్సెల్ కోల్ట్స్ కరుణ యొక్క అర్థం మరియు అది ఎలా చేయగలదో అనే దాని గురించి తన అంతర్దృష్టులను పంచుకున్నారు...

పోస్ట్ చూడండి
సింగపూర్‌లో టీచింగ్ వింటున్న యువకుల బృందం.
యువకుల కోసం

నిత్య జీవితంలో ధర్మం: బడ్‌తో ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు...

రోజువారీ జీవిత పరిస్థితులకు మరియు యువతకు సాధారణమైన నిర్ణయాలకు ధర్మ సూత్రాలను ఎలా అన్వయించాలి.

పోస్ట్ చూడండి