పదునైన ఆయుధాల చక్రం

వ్యాఖ్యానాలు పదునైన ఆయుధాల చక్రం ధర్మరక్షిత ద్వారా, మన గత చర్యల యొక్క కర్మ ప్రభావాలపై పద్యం.

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 105-107

స్వీయ-గ్రహణ అజ్ఞానం మరియు అన్ని బాధలు స్వాభావిక ఉనికిలో ఎలా ఖాళీగా ఉన్నాయి, అవి నిజం కాదు...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 102-105 (సమీక్ష)

మనం శూన్యతను సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, మనం కర్మను ఎలా మెచ్చుకుంటాము అని నొక్కి చెబుతాము. సాధన చేస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 101-104

మన స్వంత స్వీయ-కేంద్రీకృతతను తొలగించడం మరియు మన స్వంత అజ్ఞానాన్ని గ్రహించడం మరియు తద్వారా కరుణను అభివృద్ధి చేయడం…

పోస్ట్ చూడండి
చెట్లు మరియు పర్వతాల పైన నారింజ రంగు పొగమంచుతో కూడిన ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2004

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: 104వ వచనం-ముగింపు

కారణాలు మరియు షరతులపై ఆధారపడి విషయాలు ఎలా ఉన్నాయి, అవి ఒక మార్గంలో కనిపిస్తాయి మరియు ఉనికిలో ఉన్నాయి…

పోస్ట్ చూడండి
చెట్లు మరియు పర్వతాల పైన నారింజ రంగు పొగమంచుతో కూడిన ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2004

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 99-104

ఈ సాహసోపేతమైన మనస్సు-శిక్షణ అభ్యాసాల ద్వారా మన ధర్మ సాధనలో మనం ఎలా ఎదగగలం. గురించి ఆలోచిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
చెట్లు మరియు పర్వతాల పైన నారింజ రంగు పొగమంచుతో కూడిన ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2004

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 93-98

భయం లేకుండా ఇతరుల బాధలను స్వీకరించడం మరియు స్వీయ-ప్రక్షాళన అని ఎటువంటి సందేహం లేకుండా...

పోస్ట్ చూడండి
చెట్లు మరియు పర్వతాల పైన నారింజ రంగు పొగమంచుతో కూడిన ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2004

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 72-80

విలువైన మానవ జీవితాన్ని సంపాదించి, ధర్మాన్ని ఆచరించే అవకాశాన్ని వదులుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
చెట్లు మరియు పర్వతాల పైన నారింజ రంగు పొగమంచుతో కూడిన ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2004

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 63-71

చర్యలు మరియు వాటి ఫలితాలు. అనుబంధాన్ని పరిశీలించడం, మూడు ఆభరణాలపై ఆధారపడటం మరియు మంచి నైతికతను కాపాడుకోవడం...

పోస్ట్ చూడండి
చెట్లు మరియు పర్వతాల పైన నారింజ రంగు పొగమంచుతో కూడిన ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2004

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 50-62

మనం పనిచేసేటప్పుడు స్వీయ-గ్రహణ అజ్ఞానం, స్వీయ-ఆకర్షణ మరియు నిష్కపటమైన ప్రేరణల యొక్క ప్రతికూలతలు మరియు ప్రభావాలు.

పోస్ట్ చూడండి
చెట్లు మరియు పర్వతాల పైన నారింజ రంగు పొగమంచుతో కూడిన ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ రిట్రీట్ 2004

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 43-49

దురాశకు బదులుగా సంతృప్తిని పెంపొందించుకోండి, మన అహంకారాన్ని తగ్గించండి, మన స్వార్థాన్ని అణచివేయండి. ఏ బాహ్యమైనా సాధ్యం కాదు...

పోస్ట్ చూడండి