పదునైన ఆయుధాల చక్రం

వ్యాఖ్యానాలు పదునైన ఆయుధాల చక్రం ధర్మరక్షిత ద్వారా, మన గత చర్యల యొక్క కర్మ ప్రభావాలపై పద్యం.

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

గౌరవనీయమైన బోధన.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

మంచి ఫలితాల కోసం కారణాలను సృష్టించడం

తప్పుడు మార్గాలను విడిచిపెట్టడానికి ఆనందాన్ని వెంబడించడంలో మన ప్రవర్తనలు మరియు వైఖరులను పరిశీలించడం మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయమైన బోధన.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

మన కష్టాలకు నిజమైన మూలాన్ని గుర్తించడం

స్వీయ-కేంద్రీకృతత మరియు స్వీయ-అవగాహన మన సమస్యలకు మూలంగా చూడటం మరియు వాటిని కనుగొనడానికి వాటిని ఎదుర్కోవడం...

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయమైన బోధన.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

ఇబ్బందులను అర్థం చేసుకోవడం మరియు మార్చడం

క్లిష్ట పరిస్థితులలో మనల్ని మనం కనుగొన్నప్పుడు, ఆలోచన పరివర్తన బోధనలను ఉపయోగించవచ్చు…

పోస్ట్ చూడండి
గౌరవనీయమైన బోధన.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

తీసుకోవడం మరియు ఇవ్వడం ద్వారా మనస్సును మార్చడం

తీసుకోవడం మరియు ఇవ్వడం ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది మన సాధారణ ఆలోచనా విధానాలను సవాలు చేస్తుంది మరియు అభివృద్ధి చేయడంలో మాకు సహాయపడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
బోధించేటప్పుడు పూజ్యుడు నవ్వుతున్నాడు.
పదునైన ఆయుధాల చక్రం

"మంచి కర్మ": దానికి కారణాలను సృష్టించడం...

కర్మ మరియు దాని ప్రభావాలు చర్యలు మరియు అనుభవాల మధ్య సంబంధాన్ని వివరిస్తాయి. మన మానసిక స్థితిని మార్చడం ద్వారా...

పోస్ట్ చూడండి
సృష్టి విద్యార్థులకు పూజ్యమైన బోధన.
పదునైన ఆయుధాల చక్రం

"మంచి కర్మ": దానికి కారణాలను సృష్టించడం...

కర్మపై బోధనలు మన భవిష్యత్తును సృష్టించే ప్రక్రియలో ఉన్నాయని చూపుతున్నాయి…

పోస్ట్ చూడండి
Ven. చోడ్రాన్ మరియు వెన్. డామ్చో మరియు బోర్నియో గిరిజన గ్రామ సంఘం.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

కర్మ చర్యలు మరియు ఫలితాల చక్రం

ఆలోచన శిక్షణ కవిత "ది వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్" నుండి ఎంచుకున్న పద్యాలపై వ్యాఖ్యానం...

పోస్ట్ చూడండి
Ven. చోడ్రాన్ మరియు వెన్. డామ్చో మరియు బోర్నియో గిరిజన గ్రామ సంఘం.
మంచి కర్మ చిన్న తిరోగమనాలు

కర్మకు సంబంధించిన బోధనలను మన జీవితంలో అన్వయించుకోవడం

నిర్మాణాత్మక చర్యలలో పాల్గొనడానికి రోజువారీ జీవితంలో కర్మకు సంబంధించిన బోధనలను ఎలా అన్వయించాలి...

పోస్ట్ చూడండి