పదునైన ఆయుధాల చక్రం

వ్యాఖ్యానాలు పదునైన ఆయుధాల చక్రం ధర్మరక్షిత ద్వారా, మన గత చర్యల యొక్క కర్మ ప్రభావాలపై పద్యం.

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

మంచి కర్మ: కర్మ మరియు దాని ప్రభావాలు

కర్మ యొక్క అర్థం, దాని నాలుగు సూత్రాలు, మూడు శాఖలు మరియు మూడు రకాల ఫలితాలు. ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

మంచి కర్మ: ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలు

ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలను ఎలా అణచివేయడం అనేది ఆధ్యాత్మికంగా జీవించడంలో మొదటి మెట్టు లేదా…

పోస్ట్ చూడండి
మంచి కర్మ వార్షిక తిరోగమనం

మంచి కర్మ: సంతోషం మరియు బాధలకు కారణాలు

కర్మ ఎలా బూమరాంగ్ లాంటిది, మనం చేసే ఏ చర్యలు అయినా తిరిగి వస్తాయి మరియు అదే విధంగా ఉంటాయి...

పోస్ట్ చూడండి
పూజ్యుడు బోధించేటప్పుడు మైక్రోఫోన్ పట్టుకుని ఉన్నాడు.
పదునైన ఆయుధాల చక్రం

"మంచి కర్మ": ఓ యొక్క నైతిక కోణం...

మనం కర్మను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, మన ప్రేరణను ఏర్పరచుకోవడం మరియు ఆలోచనాత్మకంగా చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం అర్థం చేసుకుంటాము…

పోస్ట్ చూడండి
"మంచి కర్మ" పుస్తకం ముఖచిత్రం
పదునైన ఆయుధాల చక్రం

"మంచి కర్మ": మీకు కారణాలను సృష్టించడం...

కారణాలను పరిశీలించడానికి కర్మ మరియు ఆలోచన పరివర్తనపై బోధనలను ఎలా ఉపయోగించాలి…

పోస్ట్ చూడండి
పదునైన ఆయుధాల చక్రం

“మంచి కర్మ”: మన చర్యలు ఎలా పుంజుకుంటాయి...

కర్మ మరియు దాని ప్రభావాలపై బోధలు మనకు బాధ్యత వహించడానికి ఎలా సహాయపడతాయి…

పోస్ట్ చూడండి