గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

నాల్గవ పంచన్ లామా ద్వారా గురు పూజ వచనంలో వివరించిన మార్గం యొక్క దశలపై చిన్న చర్చలు.

గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశల్లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఆశ్రయం Ngöndro

మూడు ఆభరణాలను దృశ్యమానం చేయడం

ప్రాథమిక అభ్యాసంలో భాగంగా బుద్ధుడు, ధర్మం మరియు సంఘాన్ని ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి (ngöndro)...

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

భావ జీవులను దృశ్యమానం చేయడం

టేకింగ్ యొక్క ప్రాథమిక అభ్యాసం (ngöndro)లో భాగంగా ఇతర తెలివిగల జీవులను ఎలా దృశ్యమానం చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

గురువును ఎలా చూడాలి

ప్రాథమిక సాధనలో నిమగ్నమైనప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక గురువులతో మన సంబంధాన్ని ఎలా శుద్ధి చేసుకోవాలి...

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

మన ప్రతికూలతలను శుద్ధి చేయడం

మన ప్రతికూలతలను శుద్ధి చేయడానికి ఆశ్రయం పొందే ప్రాథమిక అభ్యాసాన్ని (ngöndro) ఎలా ఉపయోగించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

ధర్మ ఆశ్రయం

ప్రాథమిక అభ్యాసంలో నిమగ్నమైనప్పుడు బుద్ధుని బోధనల గురించి తప్పుడు అభిప్రాయాలను ఎలా శుద్ధి చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

శంఖ శరణు

ప్రాథమిక అభ్యాసంలో భాగంగా సంఘ లక్షణాలను ఎలా స్వీకరించాలి (ngöndro)...

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

శరణు ధ్యానం విషయాలు

బుద్ధుడు, ధర్మం మరియు శంఖం యొక్క లక్షణాలను ప్రతిబింబించడం ఒకరి ధ్యానాన్ని ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

మరిన్ని ఆశ్రయం ధ్యానం విషయాలు

ఆశ్రయించేటప్పుడు నిజాయితీతో ఒకరి సందేహాలను పరిశీలించడం ధ్యాన సాధనను మెరుగుపరుస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
ఆశ్రయం Ngöndro

శరణు సలహా

తిరోగమనానికి సన్నాహకంగా: గురువును ఆశ్రయించడానికి మంత్రాన్ని ఎలా చదవాలి,...

పోస్ట్ చూడండి
గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

కర్మ యొక్క నాలుగు సాధారణ లక్షణాలు

కారణం మరియు ప్రభావాన్ని గమనించడం సానుకూల మరియు ప్రతికూల ఫలితాల అభివృద్ధిని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
గురు పూజలో మార్గం యొక్క దశలు

10 ధర్మాలు కానివి: అబద్ధం

అబద్ధం అంటే ఏదో దాచడానికి ప్రయత్నించడం మరియు అసత్యాన్ని చెప్పడం. ఇది కలిగి ఉంది…

పోస్ట్ చూడండి