ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

ఔదార్యం, నైతిక ప్రవర్తన, దృఢత్వం, సంతోషకరమైన ప్రయత్నం, ఏకాగ్రత మరియు జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం నేర్చుకోండి.

ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

1వ రోజు: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

జ్ఞానం, పరోపకారం, స్వీయ-కేంద్రీకృతత మరియు బోధిచిత్తపై 1వ రోజు బోధనల నుండి ప్రశ్నలు.

పోస్ట్ చూడండి
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

బోధిచిట్టా ఎందుకు అంత శక్తివంతమైనది?

బోధిసిట్టా ఒకే ప్రేరణలో అనేక పరివర్తన ఏజెంట్లను ఎలా సంగ్రహిస్తుంది మరియు కొన్నింటిని వివరిస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి
ఇద్దరు మహిళలు చేతితో తయారు చేసిన స్ప్రింగ్ రోల్స్‌ను అందిస్తారు.
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

బాధలను అధిగమించడం

అక్కడికి చేరుకునే ప్రక్రియను ఆస్వాదిస్తూ జ్ఞానోదయం లక్ష్యంపై మన దృష్టిని ఉంచడం,...

పోస్ట్ చూడండి
ఇద్దరు మహిళలు చేతితో తయారు చేసిన స్ప్రింగ్ రోల్స్‌ను అందిస్తారు.
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

ఇవ్వడం వెనుక ప్రేరణలు

స్వచ్ఛమైన మరియు అపవిత్రమైన ఇవ్వడం యొక్క రకాలు మరియు వాటి వెనుక ఉన్న ప్రేరణలు.

పోస్ట్ చూడండి
ఇద్దరు మహిళలు చేతితో తయారు చేసిన స్ప్రింగ్ రోల్స్‌ను అందిస్తారు.
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

లోపము యొక్క ప్రతికూలతలు

ఉదారత యొక్క ప్రతికూలతలు మరియు ఉదారతను పెంపొందించుకోవడానికి ఉదారత ద్వారా ఎలా పని చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి
ఇద్దరు మహిళలు చేతితో తయారు చేసిన స్ప్రింగ్ రోల్స్‌ను అందిస్తారు.
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

దాతృత్వం యొక్క సుదూర అభ్యాసం

నాగార్జున బోధించిన దాతృత్వం యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు దానిని చాలా విస్తృతమైన అభ్యాసం చేస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
పుస్తకంతో నిద్రిస్తున్న వ్యక్తి: ది జాయ్ ఆఫ్ లేజీనెస్.
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

సంతోషకరమైన ప్రయత్నం

మూడు రకాల సోమరితనం, విజయవంతమైన అభ్యాసాన్ని ఎలా అడ్డుకుంటుంది మరియు ఎలా అధిగమించాలి…

పోస్ట్ చూడండి