ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

ఔదార్యం, నైతిక ప్రవర్తన, దృఢత్వం, సంతోషకరమైన ప్రయత్నం, ఏకాగ్రత మరియు జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం నేర్చుకోండి.

ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

శ్రద్ధ మరియు ఏకాగ్రత

శ్రద్ధ యొక్క పరిపూర్ణతపై బోధనను పూర్తి చేయడం మరియు సాగు మరియు స్థిరీకరించడానికి కారకాలను చర్చిస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

దృఢత్వం మరియు శ్రద్ధ

బాధలను స్వచ్ఛందంగా భరించే దృఢత్వం, కవచం లాంటి శ్రద్ధ, అలుపెరగని శ్రద్ధ.

పోస్ట్ చూడండి
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

2వ రోజు: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

బౌద్ధ దృక్కోణం, అవయవ దానం మరియు ప్రాముఖ్యత నుండి మరణానికి సమీపంలో ఉన్న అనుభవాలను కవర్ చేసే చర్చా సెషన్…

పోస్ట్ చూడండి
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

సమస్థితిని అభివృద్ధి చేయడం

సమానత్వాన్ని పెంపొందించడం మరియు అభివృద్ధి చేయడం మరియు స్వీయ మరియు ఇతరులను సమం చేయడం మరియు మార్పిడి చేసుకోవడం ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

సానుకూల మానసిక స్థితిని పెంపొందించడం

మనస్సుకు శిక్షణ ఇచ్చే పద్ధతులు, సానుకూల మానసిక స్థితిని అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో దృష్టి సారిస్తాయి.

పోస్ట్ చూడండి
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

1వ రోజు: ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

తిరుగులేని బోధిచిత్త సంకేతాలను చర్చిస్తున్న సెషన్, నాలుగు మరాస్, అన్ని జీవులు ఉండాలని కోరుకుంటూ...

పోస్ట్ చూడండి
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

బోధిచిట్ట, విశాల దృక్పథం

బోధిచిట్టా ఎందుకు అంత శక్తివంతమైనది అనే కారణాలను అన్వేషించడం మరియు ఏడు-దశల కారణం మరియు ప్రభావంపై బోధించడం…

పోస్ట్ చూడండి
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

బోధిచిట్ట యొక్క సమీక్ష

బోధిచిత్తా యొక్క సమీక్ష, ఈ మనోహరమైన ఆభరణాల ప్రశంసలను అన్వేషించడం మరియు అది ఎందుకు…

పోస్ట్ చూడండి
ది సిక్స్ పర్ఫెక్షన్స్

నైతిక ప్రవర్తన యొక్క పరమిత

నైతిక ప్రవర్తన యొక్క బోధిసత్వ పరిపూర్ణతకు బౌద్ధ గ్రంధాల నుండి ఉదాహరణలు మరియు ప్రతిమోక్షను పోల్చడం...

పోస్ట్ చూడండి