బౌద్ధమతానికి కొత్త

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ పరిచయ పుస్తకాల ఆధారంగా బౌద్ధ ప్రపంచ దృష్టికోణాన్ని మరియు బోధనలను పరిచయం చేస్తూ చిన్న ప్రసంగాలు.

అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధమతానికి కొత్తవి

బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

సన్యాసి లేదా సన్యాసిగా మారాలనుకుంటున్నారా?

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్ సన్యాసిగా మారాలని నిర్ణయించుకోవడంలో ప్రేరణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

పాశ్చాత్య బౌద్ధమతం అంటే ఏమిటి?

వెనెరబుల్ థుబ్టెన్ చోడ్రాన్ పాశ్చాత్య బౌద్ధమతం అని ఏదైనా ఉందా అని పరిశీలిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

సంస్కృతి అంటే ఏమిటి, ధర్మం అంటే ఏమిటి?

ఈ ఇంటర్వ్యూలో, వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ లౌకిక బౌద్ధమతంతో వచ్చే సమస్యలను పరిశీలిస్తాడు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

నిజ జీవితం లేదా ఆన్‌లైన్?

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్‌తో ఇంటర్వ్యూల శ్రేణిలో భాగం: ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు…

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతానికి కొత్త

ధర్మ సాధకుడికి తోడ్పాటు అందించడం

ధర్మ సాధకుడికి మద్దతు ఇవ్వడంలో యోగ్యత ఉంది, కానీ మనం కూడా ఆచరించాలి…

పోస్ట్ చూడండి