బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

21వ శతాబ్దంలో పశ్చిమ దేశాలలో బౌద్ధమతాన్ని అధ్యయనం చేయడం మరియు ఆచరించడంపై ప్రశ్నోత్తరాలు.

అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

టిబెటన్ బౌద్ధ సన్యాసినులకు పూర్తి నియమావళి

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్ సన్యాసినులకు ఆర్డినేషన్ చుట్టూ ఉన్న కొన్ని సమస్యలు మరియు వివాదాలను వివరిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

బౌద్ధ vs కాథలిక్ ఆర్డినేషన్

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ క్యాథలిక్‌గా జీవించడం మధ్య కొన్ని సారూప్యతలు మరియు తేడాలను వివరిస్తాడు…

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

లింగ సమానత్వం మరియు బౌద్ధమతం యొక్క భవిష్యత్తు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ పాశ్చాత్య బౌద్ధమతం కోసం లింగ సమానత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చిస్తున్నారు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

బౌద్ధమతంలో తర్కం మరియు చర్చ

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్ బౌద్ధమతంలో తాత్విక అధ్యయనాల ప్రాముఖ్యతను చర్చిస్తారు.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

భక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యత

బౌద్ధమతంలో భక్తి అభ్యాసాలను ఎలా చేరుకోవాలో పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

బౌద్ధమతం మరియు సామాజిక నిశ్చితార్థం

అధ్యయనం, ధ్యానం మరియు సామాజిక సేవ మధ్య సమతుల్యతను సాధించడంపై గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధమతాన్ని ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలి?

21వ శతాబ్దపు బౌద్ధులు ఎలా ఉండాలి

సమకాలీన సంస్కృతిలో జ్ఞానం మరియు కరుణను ఎలా బోధించవచ్చో గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోడ్రాన్.

పోస్ట్ చూడండి