వర్ష, ప్రవరణ మరియు కఠిన ఆచారాల పుస్తక ముఖచిత్రం

వర్ష, ప్రవరణ మరియు కఠిన ఆచారాలు

ధర్మగుప్త వినయ నుండి వార్షిక సన్యాసుల విడిదికి ప్రవేశించడం మరియు ముగించడం కోసం ఆచారాలు. ఈ వచనం బౌద్ధ సన్యాసులచే ఉత్తమంగా చదవబడుతుంది.

నుండి ఆర్డర్

డౌన్¬లోడ్ చేయండి

ఎనిమిది మంచి గుణాలు కలిగిన నీరు అన్ని మలినాలను శుద్ధి చేస్తుంది.
నా అరచేతులను కడగడం వలన మురికి తొలగిపోతుంది మరియు నా మనస్సు కలుషితం కాకుండా ఉంటుంది.
తప్పులు లేదా నేరాలు లేకుండా స్వచ్ఛమైన సూత్రాలను సమర్థించడం.
ఈ పరిస్థితి జీవులందరికీ రావచ్చు.

- వర్సాలోకి ప్రవేశించడానికి కర్రలను స్వీకరించడం, ధర్మగుప్త వినయ

విషయాల యొక్క అవలోకనం

పూర్తిగా నియమితులైన సన్యాసులు ద్వైమాసిక ఒప్పుకోలు (పోసాధ), వర్షాల తిరోగమనం (వర్సా) మరియు వర్షాల తిరోగమనం (ప్రవరణ) ముగింపులో అభిప్రాయాన్ని ఆహ్వానిస్తే, వారు బుద్ధధర్మం అభివృద్ధి చెందడానికి పరిస్థితులను సృష్టిస్తారని బుద్ధుడు బోధించాడు. ప్రపంచంలో చాలా కాలం ఉంటాయి.

ఈ బుక్‌లెట్‌లో వర్స, ప్రవరణ, మరియు వర్స ముగింపులో యోగ్యత (కఠిన) వస్త్రాన్ని స్వీకరించే వేడుక కోసం ధర్మగుప్తా వినయ ఆచారాలు ఉన్నాయి.

గురించి మరింత తెలుసుకోండి ఈ ఆచారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

బుద్ధుని వినయ ప్రకారం, బౌద్ధ సన్యాసులు మాత్రమే ఈ వచనాన్ని చదవగలరు.

ఈ సిరీస్‌లోని పుస్తకాల గురించి మరింత సమాచారం

వేడుక నుండి కీర్తనలను వినండి

ధూపదీప నైవేద్యము జపము

పశ్చాత్తాప మంత్రోచ్ఛారణ