బ్లాగు

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ ప్రతిజ్ఞ 5-7

మంచి నైతిక క్రమశిక్షణను కొనసాగించడం మరియు ఇతరుల బాధల పట్ల జాలి చూపడం అంటే ఏమిటో వివరించడం.

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ ప్రతిజ్ఞ 4

సమాజంలోని తప్పుడు అభిప్రాయాలపై వ్యాఖ్యానం మన స్వంత ప్రతికూల లక్షణాలను సమర్థించుకోవడానికి సృష్టించబడింది.

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ ప్రతిజ్ఞ 1-3

మెడిసిన్ బుద్ధుని 12 ప్రమాణాలలో మొదటి మూడింటిని వివరించడం. మన శక్తిని పునరుద్దరిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధుని ప్రతిజ్ఞలను ధ్యానించడం

బుద్ధిగల జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు బోధిసత్వాలు చేసిన వాగ్దానాన్ని గురించి ఆలోచించడం వల్ల మన మనస్సును వారి...

పోస్ట్ చూడండి
విశ్వం యొక్క పెయింటెడ్ ప్రాతినిధ్యంలో మెడిసిన్ బుద్ధుడు.
మెడిసిన్ బుద్ధ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2000

మెడిసిన్ బుద్ధ అభ్యాసానికి పరిచయం

మన మనస్సు మన శరీరానికి మరియు ఆరోగ్యానికి అనేక విధాలుగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మనం రూపాంతరం చెందినప్పుడు...

పోస్ట్ చూడండి
నోటీస్‌ని పట్టుకొని ఉన్న వేరుశెనగ బొమ్మ: E=MC2 మరియు పదాలు: టీచర్ పని గురించి నట్స్.
యువకుల కోసం

E=MC²

బౌద్ధ పద్ధతులను అభ్యసించడం మరియు పరీక్షలకు సిద్ధం చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి
బౌద్ధ గ్రంథాలయం వెలుపలి ముందు భాగం.
సంతృప్తి మరియు ఆనందం

వినియోగదారుత్వం మరియు ఆనందం

మనం కలిగి ఉన్న వాటి ఆధారంగా సమాజం ఆనందాన్ని ఎలా నిర్వచిస్తుంది మరియు వినియోగదారుత్వం ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో పరిశీలించడం…

పోస్ట్ చూడండి
సింగపూర్‌లోని క్రెటా అయర్ పీపుల్స్ థియేటర్‌లో ప్రేక్షకులు కలిసి అరచేతులతో నిలబడి ఉన్నారు.
ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

సంక్షిప్త పారాయణాలు

ధ్యానం కోసం మనస్సును సిద్ధం చేయడానికి, పరివర్తన మరియు సాధించడానికి దానిని స్వీకరించేలా చేయడానికి పారాయణాలు…

పోస్ట్ చూడండి