బ్లాగు

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఒక వ్యక్తి పర్వతం పైన కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నాడు.
ప్రిలిమినరీ ప్రాక్టీసెస్

ఏడు అవయవాల ప్రార్థన

శుద్ధి చేయడం మరియు సానుకూల సామర్థ్యాన్ని సృష్టించడం మన మనస్సులను జ్ఞానం మరియు అవగాహనలో వృద్ధి చేయడానికి సిద్ధం చేస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

శూన్యత యొక్క స్వచ్ఛత

బాధాకరమైన మనస్సు యొక్క శూన్యతను మరియు శుద్ధి చేయబడిన మనస్సు యొక్క శూన్యతను వివరిస్తూ, విభాగాన్ని సమీక్షించడం,...

పోస్ట్ చూడండి
టిబెటన్ సంప్రదాయానికి చెందిన నలుగురు బౌద్ధ సన్యాసినులు సక్యాధిత సదస్సుకు హాజరయ్యారు.
సన్యాసి జీవితం

సక్యధిత: బుద్ధుల కుమార్తెలు

ఒక శ్రావస్తి అబ్బే సన్యాసిని 2023లో జరిగిన సక్యాధితా అంతర్జాతీయ సదస్సులో తన అనుభవాన్ని నివేదించింది…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

అద్భుతమైన లక్షణాలను పెంపొందించడం

అద్భుతమైన లక్షణాలను పెంపొందించే మూడు అంశాలను వివరిస్తూ, విభాగాలను సమీక్షిస్తూ, "అద్భుతమైనది...

పోస్ట్ చూడండి
ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

చెడు సలహాలు ఇచ్చే స్నేహితులు

ఎంత అలవాటైన కలతపెట్టే భావోద్వేగాలు స్నేహితులు చెడ్డ సలహా ఇవ్వడం లాంటివి.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

కరుణపై ధ్యానం

తెలివైన మరియు నైపుణ్యంతో కూడిన మార్గంలో కరుణను అభివృద్ధి చేయడంపై మార్గనిర్దేశం చేసిన ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

విముక్తికి సంభావ్యత

మనస్సుకు సంబంధించిన అస్పష్టతలను మరియు విముక్తికి కారకాలను వివరిస్తూ, విభాగాలను సమీక్షిస్తూ, "ది మైండ్స్...

పోస్ట్ చూడండి