పూజ్యమైన తుబ్టెన్ చోనీ

Ven. తుబ్టెన్ చోనీ టిబెటన్ బౌద్ధ సంప్రదాయంలో సన్యాసిని. ఆమె శ్రావస్తి అబ్బే వ్యవస్థాపకుడు మరియు మఠాధిపతి వెన్ వద్ద చదువుకుంది. 1996 నుండి థబ్టెన్ చోడ్రాన్. ఆమె అబ్బేలో నివసిస్తుంది మరియు శిక్షణ పొందుతోంది, అక్కడ ఆమె 2008లో అనుభవశూన్యుడు ఆర్డినేషన్ పొందింది. ఆమె 2011లో తైవాన్‌లోని ఫో గువాంగ్ షాన్‌లో పూర్తి ఆర్డినేషన్ తీసుకుంది. చోనీ క్రమంగా బౌద్ధమతం మరియు ధ్యానం గురించి స్పోకేన్ యొక్క యూనిటేరియన్ యూనివర్సలిస్ట్ చర్చ్‌లో మరియు అప్పుడప్పుడు ఇతర ప్రదేశాలలో కూడా బోధిస్తాడు.

పోస్ట్‌లను చూడండి

గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

గోమ్చెన్ లామ్రిమ్ సమీక్ష: కరుణను పెంపొందించడం

గౌరవనీయులైన థుబ్టెన్ చోనీ స్వయం సమీకరణ మరియు మార్పిడిని సమీక్షించడం ద్వారా కరుణ భావనను అన్వేషించారు మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
గైడెడ్ ధ్యానాలు

ఆలోచన శిక్షణ

మన ఆధ్యాత్మిక సాధన కోసం మన అనుభవాలన్నింటినీ ఇంధనంగా ఎలా మార్చుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

గోమ్చెన్ లామ్రిమ్ సమీక్ష: బాధలు

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ చోనీ బాధలను మరియు వాటి ఉత్పన్నమయ్యే కారకాలను సమీక్షించారు.

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించండి

ఇతరులను మెచ్చుకునే అభ్యాసం

గౌరవనీయులైన థుబ్టెన్ చోనీ ఇతరుల పట్ల మన కృతజ్ఞతను చూపించగల మూడు మార్గాలను పంచుకున్నారు…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించండి

మన భ్రాంతులను విప్పుతోంది

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోనీ మన మనస్సుపై ధ్యానం ఎలా మూలంగా ఉంటుందో పంచుకున్నారు…

పోస్ట్ చూడండి
సన్యాసుల జీవితాన్ని అన్వేషించండి

ఆర్డినేషన్ కోసం మా ప్రేరణను అన్వేషించడం

పూజ్యమైన థబ్టెన్ చోనీ బౌద్ధ సన్యాసినులు ఎందుకు సన్యాసాన్ని ఎంచుకున్నారనే దాని గురించి కథలను పంచుకున్నారు మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
గైడెడ్ ధ్యానాలు

బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తున్నారు

బ్రహ్మచర్యాన్ని ఆచరించడం మనతో కొత్త సంబంధాన్ని ఎలా తెరవగలదు.

పోస్ట్ చూడండి