గేషే యేషే తబ్ఖే

గెషే యేషే తాబ్ఖే 1930లో సెంట్రల్ టిబెట్‌లోని లోఖాలో జన్మించాడు మరియు 13 సంవత్సరాల వయస్సులో సన్యాసి అయ్యాడు. 1969లో డ్రేపుంగ్ లోసెలింగ్ మొనాస్టరీలో తన చదువును పూర్తి చేసిన తర్వాత, అతను గెలుక్ స్కూల్ ఆఫ్ టిబెటన్ బౌద్ధమతంలో అత్యున్నత డిగ్రీ అయిన గెషే ల్హారంపను అందుకున్నాడు. అతను సెంట్రల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ టిబెటన్ స్టడీస్‌లో ఎమెరిటస్ ప్రొఫెసర్ మరియు మధ్యమక మరియు భారతీయ బౌద్ధ అధ్యయనాలలో ప్రముఖ పండితుడు. అతని రచనలలో హిందీ అనువాదాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితమైన మరియు వివరణాత్మక అర్థాల యొక్క మంచి వివరణ యొక్క సారాంశం లామా సోంగ్‌ఖాపా మరియు కమలాసిల యొక్క వ్యాఖ్యానం ద్వారా వరి మొలక సూత్రం. తన సొంత వ్యాఖ్యానం, వరి విత్తనాల సూత్రం: డిపెండెంట్ ఎరిసింగ్‌పై బుద్ధుని బోధనలు, జాషువా మరియు డయానా కట్లర్ చేత ఆంగ్లంలోకి అనువదించబడింది మరియు విజ్డమ్ పబ్లికేషన్స్ ప్రచురించింది. గెషెలా సోంగ్‌ఖాపా యొక్క పూర్తి అనువాదం వంటి అనేక పరిశోధన పనులను సులభతరం చేశారు జ్ఞానోదయానికి మార్గం యొక్క దశలపై గొప్ప గ్రంథం, చేపట్టిన ఒక ప్రధాన ప్రాజెక్ట్ టిబెటన్ బౌద్ధ అభ్యాస కేంద్రం న్యూజెర్సీలో అతను క్రమం తప్పకుండా బోధించేవాడు.

ఫీచర్ చేసిన సిరీస్

గేషే యేషే తాబ్ఖే ధ్యాన మందిరంలో బోధిస్తారు.

గేషే యేషే తాబ్ఖే (400-2013)తో ఆర్యదేవ యొక్క 17 చరణాలు

న్యూజెర్సీలోని శ్రావస్తి అబ్బే మరియు టిబెటన్ బుద్ధిస్ట్ లెర్నింగ్ సెంటర్‌లో అందించబడిన మధ్య మార్గంలో ఆర్యదేవ యొక్క నాలుగు వందల చరణాలపై గెషే యేషే తాబ్ఖే బోధనలు. జాషువా కట్లర్ ద్వారా ఆంగ్లంలోకి వివరణతో.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి
గెషే యేషే తాబ్ఖే కెమెరాను చూసి నవ్వుతుంది.

గేషే యేషే తాబ్ఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా (2018–21)

గేషే యేషే తాబ్ఖే ధర్మకీర్తి యొక్క వ్యాఖ్యను దిగ్నాగా యొక్క సమ్మేళనంపై చెల్లుబాటు అయ్యే జ్ఞానాన్ని బోధిస్తుంది. జాషువా కట్లర్ మరియు కత్రినా బ్రూక్స్ ద్వారా ఆంగ్లంలోకి వివరణతో.

సిరీస్‌ని వీక్షించండి

పోస్ట్‌లను చూడండి

గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

బుద్ధుని కరుణకు అనంతమైన అలవాటు

ప్రేమ, కరుణ వంటి గుణాలు అనంతంగా ఎలా పెరుగుతాయో సహా, ప్రమాణవర్త్తికాలోని 119-131 శ్లోకాలు.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

మునుపటి వివరణల సారాంశం

ప్రమాణవర్తికలోని 107-113 శ్లోకాలు, మనస్సు నుండి పుడుతుంది అనే ఆలోచనను ఖండించడంతో పాటు...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

అణువులు మరియు శ్వాసలు

ప్రమాణవర్త్తికాలోని 97-106 శ్లోకాలు, పరమాణువులు దీనికి కారణం అనే ఆలోచనను ఖండించడంతో పాటు...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

భాగాలు మరియు మొత్తం

ప్రమాణవర్త్తికాలోని 89-96 శ్లోకాలు, భాగరహితమైన మొత్తం ఉందనే ఆలోచనను ఖండించడంతో సహా.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

శరీరం మనస్సు యొక్క సహకార స్థితి కాదు

ప్రమాణవర్తికలోని 69-79 శ్లోకాలు, శరీరం మరియు మనస్సు గణనీయంగా ఒకేలా ఉంటాయి అనే ఆలోచనను ఖండిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

గణనీయమైన కారణం యొక్క నిర్వచనం

ప్రమాణవర్త్తిక 55-68 శ్లోకాలు, ఉద్భవించడం, నిలిచిపోవడం, క్షీణించడం మరియు ఆగిపోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

గత మరియు భవిష్యత్తు జీవితాల ఉనికిని రుజువు చేయడం

ప్రమాణవర్త్తికాలోని 37-43 శ్లోకాలు, భూత మరియు భవిష్యత్తు ఉనికికి రుజువుని తెలియజేస్తున్నాయి...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

గత మరియు భవిష్యత్తు జీవితాలను నిరూపించడం

మనం కరుణను పెంపొందించుకోగల గత మరియు భవిష్యత్తు జీవితాల ఉనికిని రుజువు చేసే పద్యాలు...

పోస్ట్ చూడండి