గెషే దోర్జీ దాందుల్

గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్ ఒక విశిష్ట బౌద్ధ పండితుడు, బౌద్ధమతం మరియు విజ్ఞాన శాస్త్రం మధ్య, ముఖ్యంగా భౌతిక శాస్త్రంలో అతని ఆసక్తి ఉంది. గెషె-లా బౌద్ధమతం మరియు సైన్స్, మైండ్ అండ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సమావేశాలు మరియు అతని పవిత్రత XIV దలైలామా మరియు పాశ్చాత్య శాస్త్రవేత్తల మధ్య సంభాషణలలో అనేక సమావేశాలలో పాల్గొన్నారు. అతను 2005 నుండి హిజ్ హోలీనెస్ దలైలామాకు అధికారిక అనువాదకుడు మరియు ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ టిబెట్ హౌస్, HH దలైలామా యొక్క సాంస్కృతిక కేంద్రం, భారతదేశంలోని న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది. గెషె-లా టిబెట్ హౌస్ మరియు అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లలో సాధారణ ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు. బౌద్ధ తత్వశాస్త్రం, మనస్తత్వశాస్త్రం, తర్కం మరియు అభ్యాసాన్ని బోధించడానికి అతను భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో విస్తృతంగా పర్యటిస్తాడు.

పోస్ట్‌లను చూడండి

ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

బోధిచిట్టను పండించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

బోధిచిట్టను పండించడానికి రెండు పద్ధతులు మరియు బోధిచిట్టను పండించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను కలపడం.

పోస్ట్ చూడండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

చర్చ: మైండ్-ఓన్లీ స్కూల్

సమ్మేళనం లేని స్థలం, వస్తువులు మనస్సు యొక్క ప్రతిబింబాలు మరియు కారణం మరియు ప్రభావం గురించి చర్చా సెషన్…

పోస్ట్ చూడండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

బోధిచిట్టను ఉత్పత్తి చేస్తోంది

స్వీయ మరియు ఇతరులను మరియు ఏడు రెట్లు కారణం మరియు ప్రభావ సంబంధాన్ని సమం చేయడం మరియు మార్పిడి చేసుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

శూన్యత మరియు బోధిచిట్ట

బోధిచిట్టాను ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు మరియు శూన్యత మరియు బోధిచిట్టా ఒకదానికొకటి ఎలా మద్దతునిస్తాయి.

పోస్ట్ చూడండి
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

నిత్యజీవితంలో శూన్యం

అజ్ఞానం, భావనలు, బాధలు మరియు కర్మలు ఎలా ముడిపడి ఉన్నాయి మరియు అవగాహనను ఎలా సాధన చేయాలి…

పోస్ట్ చూడండి
ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

శూన్యతపై ధ్యానం

శూన్యతపై అధ్యయనం మరియు ధ్యానం యొక్క అమూల్యత మరియు ఆబ్జెక్టివ్ రియాలిటీ మధ్య అంతరం…

పోస్ట్ చూడండి
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

మానసిక స్థితి మరియు జ్ఞానం యొక్క వస్తువులు

మనస్సు-ఆధారం-అన్నింటికీ, ప్రసంగిక ప్రకారం జ్ఞానం యొక్క వస్తువులు మరియు దాని ప్రకారం పాక్షిక కణాల గురించి చిత్తమాత్ర వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి