విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం

విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం అనేది ధర్మం యొక్క అర్ధాన్ని ఏకీకృతం చేయడానికి మరియు సద్గుణ లక్షణాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రతిబింబం మరియు కారణంతో ఒక విషయాన్ని పరిశోధించడం. పోస్ట్‌లలో సూచన మరియు మార్గదర్శక ధ్యానాలు ఉన్నాయి.

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మార్గం యొక్క దశలు

విశ్లేషణాత్మక మరియు ప్లేస్‌మెంట్ ధ్యానం

విశ్లేషణాత్మక ధ్యానం మరియు ప్లేస్‌మెంట్ ధ్యానం గురించిన అపోహలను వివరించడం మరియు వాటిని ఎలా తిరస్కరించాలి, పూర్తి చేయడం...

పోస్ట్ చూడండి
మార్గం యొక్క దశలు

అసలు సెషన్‌లో ఏమి చేయాలి

సాధారణంగా మధ్యవర్తిత్వాన్ని ఎలా అభ్యసించాలో వివరిస్తూ, 5వ అధ్యాయం నుండి బోధనను కొనసాగించడం.

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో శాంతిదేవ బోధనలు
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం పూజ్యమైన థబ్టెన్ రించెన్

కష్టజీవుల పట్ల కరుణ

గైడెడ్ మెడిటేషన్‌తో కష్టమైన వ్యక్తుల పట్ల కరుణను పెంపొందించడానికి ఎంచుకున్న శ్లోకాలపై సమీక్ష.

పోస్ట్ చూడండి
నాలుగు అపరిమితమైన వాటిని పండించడం

కరుణపై ధ్యానం

తెలివైన మరియు నైపుణ్యంతో కూడిన మార్గంలో కరుణను అభివృద్ధి చేయడంపై మార్గనిర్దేశం చేసిన ధ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
శాంతియుత జీవనం, శాంతియుతంగా మరణిస్తున్న తిరోగమనాలు

మరణ సమయంలో ఏది సహాయపడుతుంది

తొమ్మిది పాయింట్ల మరణ ధ్యానం యొక్క చివరి మూడు పాయింట్లు మరియు మరణానికి ఎలా సిద్ధం కావాలి.

పోస్ట్ చూడండి