"కోసం శోధన ఫలితాలుఆలోచన పరివర్తన యొక్క ఎనిమిది పద్యాలు"

వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ఆలోచన రూపాంతరం యొక్క ఎనిమిది శ్లోకాలు: 3-6 వచనాలు

గెషే లాంగ్రీ రాసిన ఎనిమిది వర్సెస్ ఆఫ్ థాట్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో 3-6 శ్లోకాలపై కొనసాగింపు వ్యాఖ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ఆలోచన రూపాంతరం యొక్క ఎనిమిది శ్లోకాలు: 1-2 వచనాలు

గేషే లాంగ్రి టాంగ్పా ద్వారా ఆలోచన రూపాంతరం యొక్క ఎనిమిది శ్లోకాలలో 1-2 శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన పరివర్తన యొక్క ఎనిమిది పద్యాలు

ఆలోచన పరివర్తన యొక్క ఎనిమిది పద్యాలు

ఎనిమిది శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం మరియు అవి మన దృక్పథాన్ని ఎలా మార్చగలవు-మనం ఎలా చూస్తామో...

పోస్ట్ చూడండి
పూజ్యమైన బోధ మరియు ఆమె చేతితో సైగలు.
ఆలోచన పరివర్తన యొక్క ఎనిమిది పద్యాలు

సాధన “ఆలోచన బదిలీ యొక్క ఎనిమిది పద్యాలు...

మనం ఇతరులను మరియు ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తామో మార్చడానికి ఎనిమిది శ్లోకాలను ఎలా సాధన చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్క బెరడు ముక్కపై కూర్చున్న కువాన్ యిన్ విగ్రహం.
ఆలోచన పరివర్తన యొక్క ఎనిమిది పద్యాలు
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం గేషే లాంగ్రీ టాంగ్పా

ఆలోచన పరివర్తన యొక్క ఎనిమిది పద్యాలు

గెషే లాంగ్రీ ద్వారా మన అలవాటైన ఆలోచనా విధానాలను ఎలా మార్చుకోవాలో స్ఫూర్తిదాయకమైన పద్యాలు...

పోస్ట్ చూడండి
పుస్తకాలు

“బౌద్ధ మార్గాన్ని చేరుకోవడం”: ఆలోచన...

"ది ఎయిట్ వర్సెస్ ఆఫ్ థాట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్" పై వ్యాఖ్యానం. ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి…

పోస్ట్ చూడండి