ఫిబ్రవరి 17, 2023

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వాల్యూమ్ 3 సంసారం, నిర్వాణం మరియు బుద్ధ స్వభావం

మనస్సు యొక్క స్వభావం

మనస్సు యొక్క స్వభావం ఎలా కలుషితాల నుండి విముక్తి పొందుతుందో వివరిస్తూ, మంచి గుణాలు...

పోస్ట్ చూడండి