అక్టోబర్ 27, 2020

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మైదానాలు మరియు మార్గాలు

సమీక్ష సెషన్: మొదటి రెండు బోధిసత్వ మైదానాలు

బోధిసత్వ మార్గాలు మరియు మైదానాల యొక్క అవలోకనం మరియు విభాగం యొక్క సమీక్ష “నాలుగు లక్షణాలు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆలోచన యొక్క ప్రకాశం

ప్రకాశించే వినికిడి మరియు ఒంటరిగా గ్రహించేవారు

బోధిసత్వ ఉన్నతాధికారులు వారి గుణాల ద్వారా వినేవారిని మరియు ఏకాంత సాక్షాత్కారాలను ఎలా అధిగమిస్తారు అనే వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి