5 మే, 2020

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం
బాధలతో పని చేయడంపై

కంపు కొడుతోంది'

ఈ అనిశ్చితి సమయంలో, మన స్వంతంగా పని చేయడం కంటే ముఖ్యమైనది మరొకటి లేదు…

పోస్ట్ చూడండి