3 మే, 2020

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

తుపాకీ హింస నుండి వైద్యం

తుపాకీ హింస నివారణకు విశ్వాస ఆధారిత అప్లికేషన్లు

ఒక క్రిస్టియన్ పాస్టర్ మరియు బౌద్ధ సన్యాసిని తుపాకీ హింస నివారణ మరియు అహింసను ప్రోత్సహించడం గురించి చర్చిస్తున్నారు…

పోస్ట్ చూడండి
ఓపెన్-హార్టెడ్ లైఫ్

స్వీయ మరియు ఇతరులను మార్పిడి చేసుకోవడం మరియు తీసుకోవడం మరియు ఇవ్వడం

ధ్యానం తీసుకోవడం మరియు ఇవ్వడం ఎలా స్వీయ-కేంద్రీకృతతను నిర్మూలించడానికి మరియు పెంపొందించడానికి ఒక శక్తివంతమైన సాధనం…

పోస్ట్ చూడండి