కురుషిమి

వృద్ధుడు మరియు చిన్న పిల్లవాడు చేతులు పట్టుకుని నవ్వుతున్నారు.

లూయిస్ తన ఇరవైల ప్రారంభంలో ఒక యువకుడు, అతను చాలా సంవత్సరాల క్రితం తన తల్లితో కలిసి చిన్నతనంలో అబ్బేకి వచ్చాడు. అతను ప్రేమ యొక్క అర్థం కోసం శోధిస్తున్నప్పుడు అతను చేస్తున్న రచనల వరుసలో ఇది భాగం. ఇక్కడ అతను బాధల గురించి ఇలా వ్రాశాడు:

మానవులు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు,
మానవులు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు,
ఉపశమనం కలిగించే సమయాలలో ఒకటి,
మరొకటి ట్రయల్స్ సమయాలను తీసుకువస్తుంది

సత్యం యొక్క స్పష్టత తరచుగా అజ్ఞానంతో కప్పబడి ఉంటుంది,
ఇది అతిపెద్ద శత్రువు,
గొప్ప హింస కంటే దారుణమైన క్రూరత్వం,
అంతులేని గందరగోళాన్ని కొనసాగించే జైలు

సత్యం స్వయం నిర్దేశిత నిరంకుశత్వం నుండి కాదు,
కొత్తదనాన్ని తిరస్కరించాలని కోరుకునే విగ్రహం,
అనుభవాలను చెక్కాలని కోరుకునే విగ్రహం,
తనను తాను దైవం చేసుకోవాలని కోరుకునే విగ్రహం

కరుణతో కూడిన అవగాహన ద్వారా నిజం నిదానంగా బయటపడుతుంది,
ఇతరుల హృదయాలను కలుపుతూ,
వారి స్వంత సత్యాల ఏర్పాటును గ్రహించడం,
వారి స్వంత బాధల నుండి మొలకెత్తినట్లు వాటిని గ్రహించడం

సంపూర్ణ సత్యాలను వెతకడానికి బదులుగా,
మీ తోటి జీవుల సత్యాలను అర్థం చేసుకోండి,
సంతోషం మరియు దుఃఖ సమయాలలో వారి బాధలను తగ్గించండి,
అనుసంధాన తాదాత్మ్యం నుండి నిజమైన పెరుగుదల వికసిస్తుంది

ఫీచర్ చిత్రం మర్యాద డైహోరిన్-కాకు.
అతిథి రచయిత: లూయిస్

ఈ అంశంపై మరిన్ని