7 మే, 2017

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

Ven. వెన్ కోసం టెన్పా అనువదించడం. రష్యాలో బోధనలో చోడ్రాన్.
పాశ్చాత్య సన్యాసులు

పశ్చిమ దేశాలలో బౌద్ధ సంప్రదాయం

సన్యాసుల పాత్ర, కరుణ మరియు ప్రపంచం వంటి అంశాలపై ఇంటర్వ్యూ, ఒక సాధారణ…

పోస్ట్ చూడండి
అమితాభ, గ్రీన్ తార, వజ్రసత్వాలతో కూడిన మూడు రష్యన్ బొమ్మలు వాటిపై చిత్రించబడ్డాయి.
అమితాభా

శరణు మరియు ఐదు శాసనాలు లే

ఆశ్రయం పొందడం కోసం డాక్టర్, ఔషధం మరియు నర్సులుగా మూడు ఆభరణాల సారూప్యతను ఉపయోగించడం.…

పోస్ట్ చూడండి