20 మే, 2016

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

నాలుగు శక్తులను ఉపయోగించి కర్మ మరియు శుద్దీకరణపై పాయింట్లు

అధర్మం నుండి ధర్మం వైపు మళ్లడం. కర్మపై ఆసక్తిని కలిగించే అంశాలు మరియు ధర్మం లేని వాటిని ఎలా శుద్ధి చేయాలి...

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

మా ఆహారాన్ని అందిస్తోంది

మూడు ఆభరణాలకు ఆహారాన్ని అందించడానికి శ్లోకాలపై నిరంతర వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి