అక్టోబర్ 12, 2015

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మానవ జీవితం యొక్క సారాంశం

శూన్యత మరియు బుద్ధ స్వభావం

బుద్ధుని యొక్క ఎనిమిది గుణాలు మైత్రేయ యొక్క ఉత్కృష్టమైన కంటిన్యూమ్‌లో జాబితా చేయబడ్డాయి.

పోస్ట్ చూడండి