బాధ కలలాంటిది

ఆధారంగా వరుస చర్చలు మీరు అనుకున్న ప్రతిదాన్ని నమ్మవద్దు శ్రావస్తి అబ్బే మాసపత్రికలో అందించబడింది ధర్మ దినోత్సవాన్ని పంచుకుంటున్నారు మార్చి 2013లో ప్రారంభమవుతుంది. పుస్తకంపై వ్యాఖ్యానం ఉంది బోధిసత్వుల 37 అభ్యాసాలు.

అన్ని రకాల బాధలు కలలో పిల్లల మరణం లాంటివి.
భ్రమ కలిగించే రూపాలను నిజం అని పట్టుకోవడం మిమ్మల్ని అలసిపోతుంది.
అందువల్ల మీరు అసహ్యకరమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు,
వాటిని భ్రమగా చూడు-
ఇది బోధిసత్వుల అభ్యాసం.

  • మనమందరం స్థిరత్వం మరియు భద్రత కోసం చూస్తున్నాము మరియు దానిని కనుగొనలేకపోయాము
  • మనం వస్తువులను మరియు వ్యక్తులను చూసే విధానం మనకు బాధను కలిగిస్తుంది
  • మన అనుభవం యొక్క అసంతృప్త స్వభావాన్ని మరియు దాని గురించి ఏదైనా చేయడానికి కారణాలను మనం చూడాలి
  • వస్తువులను మరియు వ్యక్తులను చూసే నాలుగు వక్రమార్గాలు దుఃఖాన్ని ఎలా కలిగిస్తాయి
  • విషయాలను భ్రమగా చూడడం అంటే ఏమిటి

SDD 24: బాధ ఒక కల లాంటిది (డౌన్లోడ్)

పూజ్యమైన తుబ్టెన్ చోనీ

Ven. తుబ్టెన్ చోనీ టిబెటన్ బౌద్ధ సంప్రదాయంలో సన్యాసిని. ఆమె శ్రావస్తి అబ్బే వ్యవస్థాపకుడు మరియు మఠాధిపతి వెన్ వద్ద చదువుకుంది. 1996 నుండి థబ్టెన్ చోడ్రాన్. ఆమె అబ్బేలో నివసిస్తుంది మరియు శిక్షణ పొందుతోంది, అక్కడ ఆమె 2008లో అనుభవశూన్యుడు ఆర్డినేషన్ పొందింది. ఆమె 2011లో తైవాన్‌లోని ఫో గువాంగ్ షాన్‌లో పూర్తి ఆర్డినేషన్ తీసుకుంది. చోనీ క్రమంగా బౌద్ధమతం మరియు ధ్యానం గురించి స్పోకేన్ యొక్క యూనిటేరియన్ యూనివర్సలిస్ట్ చర్చ్‌లో మరియు అప్పుడప్పుడు ఇతర ప్రదేశాలలో కూడా బోధిస్తాడు.

ఈ అంశంపై మరిన్ని