20 మే, 2014

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

జ్ఞాన రత్నాలు

వచనం 3: కోపం యొక్క అగ్ని

అంటిపెట్టుకున్న అనుబంధం మన అధిక అంచనాలను అందుకోనప్పుడు కోపం మరియు బాధకు దారితీస్తుంది. ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి