జన్ 29, 2014

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2014

కర్మ, నిర్మాణాత్మక చర్య మరియు సంకల్ప కారకాలు

కర్మకు సంబంధించిన ధర్మ పదాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని అర్థాన్ని విడదీస్తుంది మరియు ఈ అవగాహన ఎలా ఉందో తెలియజేస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి