2 మే, 2013

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 1-10

మరణం గురించి ఆలోచించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, వివేకంతో మరణాన్ని ఎలా ఆలోచించాలి మరియు అపోహలను తిరస్కరించడం...

పోస్ట్ చూడండి