ఫిబ్రవరి 13, 2013

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ రిట్రీట్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలు

ధ్యానంలో భావోద్వేగాలతో పనిచేయడం

మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ యొక్క నాలుగు స్థాపనలను వర్తింపజేయడం ద్వారా విచారం వంటి ప్రతికూల భావోద్వేగాలతో ఎలా పని చేయాలి.

పోస్ట్ చూడండి