జన్ 2, 2012

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

హృదయం నుండి ఆశ్రయం పొందడం

బుద్ధిపూర్వకంగా ఆశ్రయం పొందేందుకు సమయాన్ని వెచ్చించడం మరియు ప్రేరణను సృష్టించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి