29 మే, 2010

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

టిబెటన్ బౌద్ధ సన్యాసులు వంగి, జపం చేస్తున్నారు.
చైనీస్ సంప్రదాయం నుండి శ్లోకాలు

శాక్యముని బుద్ధుని శ్లోకానికి నివాళి

శ్రావస్తి అబ్బేలో బుద్ధునికి నివాళులర్పించడం మరియు నమస్కరించడం యొక్క వివరణ మరియు రికార్డింగ్.

పోస్ట్ చూడండి
ఫిర్ చెట్ల వెనుక నుండి కాంతి వస్తుంది.
మరణిస్తున్న మరియు మరణించిన వారికి సహాయం చేయడం

మరణ ధ్యానం

తొమ్మిది పాయింట్ల మరణ ధ్యానం మరియు ధర్మాన్ని ఇప్పుడు సాధన చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
ఫిర్ చెట్ల వెనుక నుండి కాంతి వస్తుంది.
మరణిస్తున్న మరియు మరణించిన వారికి సహాయం చేయడం

మరణం గురించి ఆలోచిస్తోంది

మరణం యొక్క వాస్తవికతను విస్మరించడం తరచుగా ప్రమాణం, కానీ ఆలోచించడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి…

పోస్ట్ చూడండి